Over ons

Webinar Sustainable Finance - Samenvatting

Om de doelstellingen van het Parijse klimaatakkoord te bereiken, heeft de EU de afgelopen jaren diverse richtlijnen en regelgeving ontwikkeld. Hierin is voor financiële instellingen een belangrijke rol weggelegd. TOSCA heeft, in samenwerking met Fidet op 25 juni het webinar Sustainable Finance georganiseerd, waarin we nadere toelichting hebben gegeven op diverse ontwikkelingen en wat die beteken voor financiële instellingen.

 • EU Action Plan on Sustainable Finance
  De EU heeft ambitieuze klimaatdoelen gesteld, en wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dit betekent dat op veel verschillende fronten transities in gang moeten worden gezet, hetgeen tot grote financieringsbehoefte leidt. De EU heeft het Action plan ontwikkeld voor de financiële sector om hen te laten fungeren  als vliegwiel voor de energietransitie.
 • Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). 
  Naast het in kaart brengen van de klimaat-gerelateerde risico’s, is er ook aandacht besteed aan de kansen die de transitie naar een emissievrije economie bieden en op welke gebieden deze te behalen zijn. Daarnaast hebben we de diverse stappen doorlopen voor het uitvoeren van scenario-analyses. Deze analyses geven een goed inzicht in wat een onderneming te doen staat om binnen de grens van 2 graden en bij voorkeur 1,5 graden opwarming te blijven. De uitkomst hiervan zal in een aantal gevallen tot ingrijpende maatregelen leiden, zoals radicale aanpassingen in de strategie of het bedrijfsmodel. De EU wil via een aanpassing van de NFRD beursgenoteerde bedrijven en financiële instellingen verplichten om de aanbevelingen gericht op toelichtingen van de TCFD over te nemen.
 • EU Taxonomy 
  We hebben toelichting gegeven op de opbouw van dit classificatiesysteem voor duurzame activiteiten en de diverse aanbevelingen uit het eindrapport van maart 2020 van de Technical Expert Group (TEG). De implicaties hiervan voor financiële instellingen en bedrijven, en de tijdlijn waarbinnen gerapporteerd moet worden, zijn besproken. Duidelijk is dat de ambities hoog zijn en dat ook hier een stimulans van uit zal gaan om de transitie te versnellen.
 • Non Financial Reporting Directive (NFRD)
  In dit onderdeel zijn we vooral ingegaan op de tekortkomingen die naar aanleiding van een grote consultatieronde zijn benoemd en de te verwachten veranderingen die daaruit voortvloeien. Belangrijke aandachtspunten zijn dubbele materialiteit, outcome, impact en risico’s.

We zijn ons er terdege van bewust dat, hoewel de opbouw van zowel de TCFD, EU Taxonomy en NFRD logisch zijn, de implementatie in praktijk niet eenvoudig zal zijn. We raden dan ook aan om vooral op tijd te beginnen, stap voor stap, en kwalitatieve toelichtingen op te nemen, waar kwantitatief nog niet mogelijk is.

Business Partner

Contactpersoon

Vragen of
meer
informatie?

Burak Atasu

T: 06 21 66 24 72
burakatasu@fidet.nl • Visie

  Bij Fidet begrijpen we dat organisaties momenteel voor veel uitdagingen staan. Wij zijn er van overtuigd dat organisaties nog succesvoller kunnen zijn wanneer zij een sterke finance en risk functie hebben; één die bijdraagt aan de realisatie van de strategische doelstellingen. De rol van de CFO verschuift hierdoor van het afleggen van financiële verantwoording naar het leveren van inzicht en het geven van de juiste adviezen aan de business. Dit vraagt om diepgaande kennis van processen, data en systemen en professionals die een sterke ‘outside in’ blik hebben.

 • Missie

  Fidet helpt organisaties bij het transformeren en versterken van hun finance en risk functie. Dit doen wij niet alleen vanuit een adviesrol, maar wij steken juist de handen uit de mouwen en helpen bij de implementatie van adviezen zowel als projectleider of als interim-specialist. Wij gaan niet voordat wij ervan overtuigd zijn dat uw doelstellingen zijn verankerd in de organisatie en onze kennis is geborgd. Onze Fidetters laten daarbij diepe voetsporen na, en realiseren blijvende verbeteringen.

 • Strategie

  Het succes van Fidet wordt mede ingegeven door onze focus op het werven van het juiste talent. Dit doen wij vanuit de overtuiging dat de professional van de toekomst nu al de noodzakelijke veranderingen moet kunnen inzetten. Fidetters beschikken over de kennis en vaardigheden om projecten met succes te kunnen uitvoeren. Het vinden van de juiste mensen is onze grootste prioriteit en ons beleid is erop gericht dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen. Wij investeren in de kennis en vaardigheden van iedere Fidetter, afgestemd op zijn of haar persoonlijke ontwikkelbehoefte. De veranderende rol van de finance en risk functie betekent ook dat onze mensen juist contact leggen met de business. Een essentiële basis om meedenkend en adviserend te zijn ten aanzien van de bedrijfsvoering. De kern van onze strategie is dat wij u helpen om meer dan voorheen mee te denken en te adviseren en daarmee de businesspartner van het management te zijn.

© 2016-2023

Akkoord

Fidet maakt gebruik van cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.